ŞENZEN XIANGHENG TEHNOLOGI COA LTD
Leave Your Message

Önümçilik mümkinçilikleri Size zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin

“RapidDirect” ajaýyp önümçilik mümkinçilikleri bilen ýokary hilli takyk işlemegi üpjün edýär. Prototipden köpçülikleýin önümçilige çenli çylşyrymly geometriýa we ýokary estetiki talaplar bilen önüm öndürmäge kömek edýäris. Tejribeli hünärmenlerimiz we ösen tehnologiýalarymyz isleg boýunça önümçilik hyzmatlarynyň giň toplumyny hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Sanlaryň aňyrsynda berk mümkinçiliklerimiz

20,000 +
Kompaniýalar hyzmat etdi
100,000 +
Üýtgeşik bölekler öndürildi
120 +
Iberilen ýurtlar
15 +
Işewürlik ýyllary
300 +
Üpjün edijiler hyzmatdaşlyk etdiler
Derrew sitata alyň

“RapidDirect” nähili işleýär

Köp ýyllyk önümçilik tejribesi bilen, RapidDirect ähli çalt prototip we pes göwrümli önümçilik zerurlyklary üçin iň oňat çözgütleri hödürleýär. Innowasiýa siklini üç sany ýönekeý, ýöne täsirli ädimde tertipleşdirýäris.
adv_icosla

Derrew sitata alyň

Dizaýnyňyzy sitata platformamyza ýükläň we prototipleriňiz we önümçilik bölekleriňiz üçin mugt dizaýn derňewi bilen awtomatiki, derrew sitata alyň.

arrighkat
adv_iconid

Önümçilige başlaň

Dizaýnyňyzy sitata platformamyza ýükläň we prototipleriňiz we önümçilik bölekleriňiz üçin mugt dizaýn derňewi bilen awtomatiki, derrew sitata alyň.

arrighzo3
adv_ico3af

Hususy bölekleriňizi alyň

Dizaýnyňyzy sitata platformamyza ýükläň we prototipleriňiz we önümçilik bölekleriňiz üçin mugt dizaýn derňewi bilen awtomatiki, derrew sitata alyň.

arrighzmc

Näme üçin RapidDirect saýlaň

Talap edilýän ajaýyp önümçilik hyzmatlary arkaly düşünjäňizi hakykata öwüriň. “RapidDirect” güýçli we täsirli önümçilik mümkinçilikleri bilen ýönekeý we çylşyrymly prototipleri we ahyrky ulanylýan bölekleri öndürýär. Productshli önümlerimiz berk çydamlylyk ölçeglerine we hil ülňülerine laýyk gelýär we bizi Hytaýda isleg bildirýän önümçilik kompaniýasy edýär.
takmynan 3271 oýunlar

Akylly onlaýn sitata platformasy

2009-njy ýylda Hytaýyň Dongguan şäherinde kasting öndürijisi hökmünde döredilen, gysga möhletli we ýokary göwrümli almun erginli guýma guýma önümleri, sink erginleri guýma we cnc işleýşi bilen meşgullanýarys.

ISO / TS16949 we ISO9001 kepillendirilen öndüriji hökmünde ZH dünýäniň iň uly we abraýly OEM öndürijilerine FOXCONN 、 Airspan 、 ORACLE 、 JUNIPER 、 Alnan 、 SAGERAN 、 we başgalary bölekler bilen üpjün edýär. Şeýle hem, orta korporasiýalar, kiçi kärhanalar we hatda başlangyç kärhanalary bilen işlemekde uly tejribämiz bar.

Derrew sitata alyň
takmynan 3zz9 play3rm

Güýçli önümçilik mümkinçilikleri

2009-njy ýylda Hytaýyň Dongguan şäherinde kasting öndürijisi hökmünde döredilen, gysga möhletli we ýokary göwrümli almun erginli guýma guýma önümleri, sink erginleri guýma we cnc işleýşi bilen meşgullanýarys.

ISO / TS16949 we ISO9001 kepillendirilen öndüriji hökmünde ZH dünýäniň iň uly we abraýly OEM öndürijilerine FOXCONN 、 Airspan 、 ORACLE 、 JUNIPER 、 Alnan 、 SAGERAN 、 we başgalary bölekler bilen üpjün edýär. Şeýle hem, orta korporasiýalar, kiçi kärhanalar we hatda başlangyç kärhanalary bilen işlemekde uly tejribämiz bar.

Derrew sitata alyň
takmynan 3sk8 play18o

24/7 In Engineeringenerçilik goldawy

2009-njy ýylda Hytaýyň Dongguan şäherinde kasting öndürijisi hökmünde döredilen, gysga möhletli we ýokary göwrümli almun erginli guýma guýma önümleri, sink erginleri guýma we cnc işleýşi bilen meşgullanýarys.

ISO / TS16949 we ISO9001 kepillendirilen öndüriji hökmünde ZH dünýäniň iň uly we abraýly OEM öndürijilerine FOXCONN 、 Airspan 、 ORACLE 、 JUNIPER 、 Alnan 、 SAGERAN 、 we başgalary bölekler bilen üpjün edýär. Şeýle hem, orta korporasiýalar, kiçi kärhanalar we hatda başlangyç kärhanalary bilen işlemekde uly tejribämiz bar.

Derrew sitata alyň

Prototipden önümçilige

adv_icosxw

Çalt prototip

Derrew dyrnak platformamyz we berk önümçilik mümkinçiliklerimiz bilen, gysga wagtyň içinde ajaýyp prototipleri berip bileris. Bu prototip böleklerini çalt barlamaga we has çalt bazara çykarmaga mümkinçilik berýär.

adv_icowfe

Köpri önümçiligi

Derrew dyrnak platformamyz we berk önümçilik mümkinçiliklerimiz bilen, gysga wagtyň içinde ajaýyp prototipleri berip bileris. Bu prototip böleklerini çalt barlamaga we has çalt bazara çykarmaga mümkinçilik berýär.

adv_icocs2

Talap boýunça önümçilik

Derrew dyrnak platformamyz we berk önümçilik mümkinçiliklerimiz bilen, gysga wagtyň içinde ajaýyp prototipleri berip bileris. Bu prototip böleklerini çalt barlamaga we has çalt bazara çykarmaga mümkinçilik berýär.

Tejribe tejribesi bilen üpjün edilen bölek hili

Talap edilýän ajaýyp önümçilik hyzmatlary arkaly düşünjäňizi hakykata öwüriň. “RapidDirect” güýçli we täsirli önümçilik mümkinçilikleri bilen ýönekeý we çylşyrymly prototipleri we ahyrky ulanylýan bölekleri öndürýär. Productshli önümlerimiz berk çydamlylyk ölçeglerine we hil ülňülerine laýyk gelýär we bizi Hytaýda isleg bildirýän önümçilik kompaniýasy edýär.

Hünärmen tehniki goldaw

Bagyşlanan we başarnykly inersenerler we tehnikler topary bilen, RapidDirect 24/7 işjeň we hünär goldawy bilen aladalaryňyzy çözmäge kömek edip biler.

  • 1-on-1 Tehniki goldaw
  • Professional dizaýn goldawy
  • Elite inersenerler we tehnikler

Güýçli hil gözegçiligi

Bagyşlanan we başarnykly inersenerler we tehnikler topary bilen, RapidDirect 24/7 işjeň we hünär goldawy bilen aladalaryňyzy çözmäge kömek edip biler.

  • 1-on-1 Tehniki goldaw
  • Professional dizaýn goldawy
  • Elite inersenerler we tehnikler

Iş we yzyna gaýtarmak syýasaty

Bagyşlanan we başarnykly inersenerler we tehnikler topary bilen, RapidDirect 24/7 işjeň we hünär goldawy bilen aladalaryňyzy çözmäge kömek edip biler.

  • 1-on-1 Tehniki goldaw
  • Professional dizaýn goldawy
  • Elite inersenerler we tehnikler

Köp sanly pudak bilen işlemek

Prototipden önümçilige çenli RapidDirect ýokary hilli we ygtybarly işlemegi üpjün edýär. Önümçilik derejeli metal we plastmassa materiallarynyň giň görnüşi, şeýle hem isleg boýunça ýokary öndürijilikli önümçilik usullary bilen, birnäçe pudak boýunça ýokary hilli önümleri hödürleýäris.
takmynan2ncx

awtoulag

Pes göwrümli önümçilik hyzmatlarymyz, talap edilýän awtoulag bölekleri üçin iň oňat önümçilik çözgüdi.
Derrew sitata alyň
takmynan024b7

howa giňişligi

Pes göwrümli önümçilik hyzmatlarymyz, talap edilýän awtoulag bölekleri üçin iň oňat önümçilik çözgüdi.
Derrew sitata alyň
takmynan0crp

Sarp ediş harytlary

Pes göwrümli önümçilik hyzmatlarymyz, talap edilýän awtoulag bölekleri üçin iň oňat önümçilik çözgüdi.
Derrew sitata alyň
takmynan02ms2

Lukmançylyk enjamlary

Pes göwrümli önümçilik hyzmatlarymyz, talap edilýän awtoulag bölekleri üçin iň oňat önümçilik çözgüdi.
Derrew sitata alyň
takmynan2xef

Robotika

Pes göwrümli önümçilik hyzmatlarymyz, talap edilýän awtoulag bölekleri üçin iň oňat önümçilik çözgüdi.
Derrew sitata alyň

Köp sanly pudak bilen işlemek

Prototipden önümçilige çenli RapidDirect ýokary hilli we ygtybarly işlemegi üpjün edýär. Önümçilik derejeli metal we plastmassa materiallarynyň giň görnüşi, şeýle hem isleg boýunça ýokary öndürijilikli önümçilik usullary bilen, birnäçe pudak boýunça ýokary hilli önümleri hödürleýäris.
par017uu
par02o16
par03t9e
045n4
par05cs2
06u52
par07r0b
par01o0c
par02rap
par037qe
par04e1p
par058p7
par06jtm
par07ubf
0102030405060708

Geliň, şu gün täze taslama başlalyň

Derrew sitata alyň